Grad NOVSKA Službene stranice
27.7.2018.

DVD-u Novska na korištenje predana nova vatrogasna cisterna i hidraulični alati

Dobrovoljno vatrogasno društvo Novska od nedavno ima novo vatrogasno vozilo, vatrogasnu  cisternu kapaciteta 7 000 litara i novu višenamjensku hidrauličnu...


26.7.2018.

Priznanje za transparentnost proračuna za Grad Novsku za 2017./2018. godinu

Instituta za javne financije iz Zagreba nakon provedenog istraživanja „svih elemenata vezanih  uz transparentnost financijskih dokumenata“,  Gradu Novska...


24.7.2018.

Mali gradovi kao generatori razvoja – Grad Novska očekuje 12,5 milijuna Eura za realizaciju više projekata

Ministrica regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Gabrijela Žalac, u Zagrebu je dodijelila „Odluke o područjima za moguće proširenje provedbe Progr...