Grad NOVSKA Službene stranice

JAVNI POZIV ZA PRIJAVU PROJEKATA/PROJEKTNIH IDEJA U LOKALNU RAZVOJNU STRATEGIJU 2014.-2020.

Lokalna akcijska grupa „Zeleni trokut“ objavljuje    

JAVNI POZIV ZA PRIJAVU PROJEKATA/PROJEKTNIH IDEJA 
U LOKALNU RAZVOJNU STRATEGIJU 2014-2020.

ovdje možete preuzeti OBRAZAC


1. Pozivaju se prihvatljivi korisnici:
jedinice lokalne samouprave, trgovačka društva u većinskom vlasništvu jedinica lokalne samouprave, javne ustanove neprofitnog karaktera u kojima su osnivači jedinice lokalne samouprave (osim javnih vatrogasnih postrojbi, lokalnih i regionalnih razvojnih agencija), udruge/organizacije civilnog društva i vjerske zajednice koje se bave humanitarnim i društvenim djelatnostima od posebnog interesa za lokalno stanovništvo i čije su djelatnosti sukladno ciljnim skupinama i klasifikaciji djelatnosti udruga, povezane sa prihvatljivim ulaganjem - pravne osobe sa sjedištem na području Grada Lipika, Grada Novske, Grada Pakraca i Općine Jasenovac da prijave projekte/projektne ideje/ulaganja/investicije za  Lokalnu razvojnu strategiju 2014-2020. 
U Strategiju mogu se prijaviti projekti/projektne ideje/ulaganja/investicije prihvatljive za financiranje putem Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014-2020. Mjere 7 Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima.
Prijava projekta/projektne ideje/ulaganja/investicije dostavlja se isključivo na OBRASCU ZA PRIJAVU PROJEKTA U LOKALNU RAZVOJNU STRATEGIJU 2014-2020. CIVILNI I JAVNI SEKTOR. 
Prihvatljiva ulaganja pobliže su navedena u točki 3.1. Obrasca pod nazivom: „Vrsta ulaganja“.

2. Pozivaju se:
fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika sa prebivalištem ili sjedištem na području Lokalne akcijske grupe „Zeleni trokut“, odn. Grada Lipika, Grada Novske, Grada Pakraca, te Općine Jasenovac, da prijave projekte/projektne ideje/ulaganja/investicije za Lokalnu razvojnu strategiju 2014-2020.
U Strategiju mogu se prijaviti projekti/projektne ideje/ulaganja/investicije prihvatljive za financiranje putem Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014-2020. Mjere 4 Ulaganja u fizičku imovinu, Podmjere 1 Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva, Podmjere 4.2. Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda ili Mjere 6 Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja Podmjere 6.1. Potpora mladim poljoprivrednicima, Podmjere 6.2. Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnom području, Podmjere 6.3. Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava te Podmjere 6.4.  Ulaganja u razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima.

Prijava projekta/projektne ideje/ulaganja/investicije dostavlja se isključivo na OBRASCU ZA PRIJAVU PROJEKTA U LOKALNU RAZVOJNU STRATEGIJU - GOSPODARSKI SEKTOR.
Prihvatljiva ulaganja pobliže su navedena u točki 2. Obrasca pod nazivom: „Vrsta ulaganja“.

3. Program je dostupan na uvid na Internet stranici Ministarstva poljoprivrede: http://ruralnirazvoj.hr/ .
Obrasci za prijavu dostupni su za preuzimanje su na Internet stranici www.lag-zelenitrokut.com, Internet stranicama Gradova i Općine ili se mogu preuzeti u Uredu LAG-a osobno.

4. Obrasci za prijavu se dostavljaju osobno ili putem pošte u sjedište LAG-a u Lipiku, Marije Terezije 27, 34551 LIPIK najkasnije do 31.01.2016. godine.
Lokalna akcijska grupa „Zeleni trokut“ zadržava pravo selekcije i odabira projekata/projektnih ideja/ulaganja/investicija koje će uvrstiti u Strategiju sukladno Statutu i odlukama svojih tijela.
Upisom projekta/projektne ideje/ulaganja/investicije biti će stvoreni preduvjeti za dobivanje financijskih sredstava unutar Mjere LEADER (CLLD) Podmjere 19.2. Provedba operacija unutar CLLD strategije kojima će raspolagati LAG (ukoliko bude odabran na javnom natječaju) te raspisati natječaje za financiranje.
U Programu ruralnog razvoja predviđeni iznos po LAG-u je do 3.000.000,00 €.

5. LAG „Zeleni trokut“ provodi radionice na terenu za različite skupine prihvatljivih korisnika.

Za sve dodatne informacije zainteresirani se mogu javiti na kontakt broj ureda:
095/2500-500 ili na adresu:

34551 LIPIK, Marije Terezije 27    
lag.zeleni.trokut@gmail.com      
www.lag-zelenitrokut.com
www.facebook.com/LagZeleniTrokut