Grad NOVSKA Službene stranice

NATJEČAJ: PODRŠKA RAZVOJU MSP U TURIZMU POVEĆANJEM KVALITETE I DODATNE PONUDE HOTELA

 

Naziv natječaja: PODRŠKA RAZVOJU MSP U TURIZMU POVEĆANJEM KVALITETE I DODATNE PONUDE HOTELA

Referentna oznaka: KK.03.2.1.04.

Prihvatljivi korisnici: Pravne ili fizičke osobe koje su mikro, malo ili srednje poduzeće

 

Mjere/prihvatljivi troškovi: 
- izgradnju i opremanje novih ili rekonstrukciju i opremanje postojećih građevina 
- izgradnju i/ili realizaciju dodatnih sadržaja postojećih ugostiteljskih objekata iz skupine Hoteli 
- ulaganje u nematerijalnu imovinu 
- savjetodavne usluge koje pružaju vanjski konzultanti, pod uvjetom da su izravno povezane s projektom za koji je odobrena regionalna potpora i da nisu trajna ili periodična djelatnost niti su povezane s uobičajenim troškovima poslovanja poduzetnika 
- sudjelovanje na sajmovima i predstavljanje novog turističkog proizvoda, ako je izravno povezano s projektom za koji je odobrena regionalna potpora 
- usavršavanja i provođenja specijaliziranih treninga, ako su izravno povezani s projektom za koji je odobrena regionalna potpora.

 

Maximalni iznos potpore: 10.000.000,00 kn
Minimalni iznos potpore: 1.000.000,00 kn
Intenzitet regionalne potpore: 35% za srednje poduzetnike
                                                           45% za mirko i male poduzetnike

 

Natječaj otvoren: Do 31. prosinca 2016.
Rok prijave: Do 31. prosinca 2016. odnosno do iskorištenja sredstava

 

Sažatak natječaja možete pogledati OVDJE