Grad NOVSKA Službene stranice

ZAKONSKA OBVEZA PREGLEDA UREĐAJA ZA PRIMJENU PESTICIDA (Prskalice, atomizeri)

ZAKONSKA OBVEZA PREGLEDA UREĐAJA ZA PRIMJENU PESTICIDA (Prskalice, atomizeri)

 

U skladu sa Zakonom o održivoj uporabi pesticida (NN 14/2014) i Pravilnikom o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN 142/12), uređaji za primjenu pesticida koje koriste profesionalni korisnici podliježu redovitim pregledima. Održavanjem uređaja u ispravnom stanju postižemo: 
•    bolju kvalitetu primjene sredstava za zaštitu bilja tj. najbolju pokrivenost zaštitnim sredstvima
•    ekonomičnost primjene - uštede u potrošnji
•    umanjujemo negativni utjecaj na okoliš, zdravlje ljudi i životinja

Rok do kojeg uređaji moraju biti pregledani:
- do 26. 11. 2016. svi uređaji za primjenu pesticida moraju biti barem jednom pregledani
- redoviti pregledi uređaja za primjenu pesticida obavljaju se jednom u 3 godine, izuzev novih uređaja kupljenih nakon 1.1.2013. koji prvi pregled trebaju obaviti u razdoblju od 5 godina
- za nove uređaje prije prve uporabe, a najkasnije tri mjeseca od kupnje, treba predati zahtjev ispitnoj stanici radi dobivanja znaka o obavljenom pregledu.

Redovite preglede mogu obavljati samo ispitne stanice koje imaju ovlaštenje Ministarstva poljoprivrede, a njihov popis je objavljen na web stranici Ministarstva. Nakon uspješnog pregleda ispitne stanice izdaju vlasniku stroja izvještaj o obavljenom pregledu i označavaju prskalicu ili raspršivač znakom o obavljenom pregledu.

Od pregleda su izuzete sve ručne prskalice, leđne prskalice na mehanički, baterijski i motorni pogon i leđni raspršivači na motorni pogon.

 

OVLAŠTENA ISPITNA STANICA MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE (RASPORED ISPITIVANJA)

LETAK - SUSTAV REDOVITIH PREGLEDA UREĐAJA ZA PRIMJENU PESTICIDA