Grad NOVSKA Službene stranice

KONKURENTNOST TURISTIČKOG GOSPODARSTVA - Javni poziv za kandidiranje projekata - Otvoren do 10. 4. 2017.

Ministarstvo turizma objavilo je javni poziv za kandidiranje projekata za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem programa  „Konkurentnost turističkog gospodarstva“ do 350.000,00 kn po prijavi.

LINK: http://www.mint.hr/default.aspx?id=370


Predmet javnog poziva je dodjela bespovratnih novčanih sredstava Ministarstva turizma za razvoj malog i srednjeg poduzetništva, unapređenje ponude malih obiteljskih hotela, unapređenje obiteljskog smještaja, održivi razvoj, razvoj posebnih oblika turizma te podizanje konkurentnosti hrvatskog turizma kroz sljedeće mjere:


1.) mjera A – povećanje standarda, kvalitete i dodatne ponude, diverzifikacija poslovanja i održivi razvoj, korištenje novih tehnologija te poboljšanje socijalne uključenosti sljedećih vrsta ugostiteljskih objekata: hotela, kampova i drugih vrsta ugostiteljskih objekata te obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava za seoski turizam;
2.) mjera B – razvoj posebnih oblika turizma;
3.) mjera C – dostupnost i sigurnost;
4.) mjera D – prepoznatljivost.


Za dodjelu bespovratnih sredstava, ovisno o pojedinoj mjeri, prijaviti se mogu:

- subjekti malog gospodarstva (trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge),
- seljačka domaćinstva (obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja pružaju ugostiteljske i/ili turističke usluge),
- fizičke osobe – privatni iznajmljivači.


Javni poziv otvoren je do 10. travnja 2017.