Grad NOVSKA Službene stranice

Hrvatska turistička zajednica je objavila Javni poziv za potpore projektima turističkih inicijativa i proizvoda na turistički nerazvijenim područjima u 2017. godini.

Hrvatska turistička zajednica je objavila Javni poziv za potpore projektima turističkih inicijativa i proizvoda na turistički nerazvijenim područjima u 2017. godini. 
Predmet javnog poziva je dodjela bespovratnih financijskih potpora Hrvatske turističke zajednice za poduzetničke i javne projekte na turistički nerazvijenim područjima koji pridonose sljedećim ciljevima:

•    aktiviranju neiskorištenih turističkih resursa i kreiranju novih motiva dolazaka turista na turistički nerazvijena područja, posebice u PPS razdoblju,
•    izgradnji, obnovi i podizanju kvalitete smještajnih kapaciteta i dodatnih turističkih sadržaja na turistički nerazvijenim područjima,
•    izgradnji i obnovi javne turističke infrastrukture na turistički nerazvijenim područjima,
•    razvoju turističke ponude s većom dodanom vrijednošću koja će omogućiti veću prosječnu potrošnju turista,
•    razvoju gospodarske aktivnosti i povećanju zaposlenosti na turistički nerazvijenim područjima, posebice u PPS razdoblju.
Sredstva potpore odobravat će se za sljedeće programe:

1.    Mjera 1. - Programi razvoja i unapređenja ključnih proizvoda u PPS razdoblju (wellness i zdravlje, kulturni turizam, cikloturizam, pustolovni i sportski turizam, poslovni turizam, gastro i eno turizam)

2.    Mjera 2. - Programi razvoja turističkih inicijativa i proizvoda (razvoj, obnova i podizanje kvalitete smještajne ponude; izgradnja, obnova i opremanje kampova, kamp naselja, kampirališta i kamp odmorišta; uređenje i stavljanje u turističku funkciju javnih sadržaja i turističke infrastrukture; uređenje/izgradnja dodatnih sadržaja uz smještajne objekte)

Najniži iznos potpore 50.000,00 kn
Najviši iznos potpore 200.000,00 kn

Prijaviti se mogu:
-    pravne osobe i obrtnici, koji imaju registriranu ugostiteljsku djelatnost ili djelatnost pružanja usluga u turizmu (dokazuje se izvodom iz sudskog ili obrtnog registra)
-    OPG-i upisani u Upisnik obiteljskih gospodarstava
-    ustanove
-    jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Dokumentacija za kandidiranje podnosi se:
•    u elektronskom obliku na online obrascima TIPN/17 i IP 2017 putem linka potpore.htz.hr i
•    u tiskanom obliku - ispunjene online obrasce (TIPN/17 i IP 2017) potrebno je isprintati, potpisati i staviti pečat te poslati poštom preporučeno zajedno s ostalom dokumentacijom.

Rok za podnošenje kandidatura je 28. travnja 2017. godine (u obzir dolaze i kandidature s datumom otpreme pošte od 28. travnja 2017. godine).

Više informacija o ovom natječaju možete naći na Internet stranici Hrvatske turističke zajednice: 
http://www.htz.hr/hr-HR/projekti-i-potpore/potpore-hrvatske-turisticke-zajednice/2017/potpore-projektima-turistickih-inicijativa-i-proizvoda-na-turisticki-nerazvijenim-podrucjima