Grad NOVSKA Službene stranice

JAVNI NATJEČAJ za davanje u zakup javne površine prikupljanjem pisanih ponuda

Na temelju  Odluke Gradonačelnika Grada Novska  KLASA: 944-18/17-01/4 ; URBROJ: 2176/04-03-17-1 od 14. ožujka 2017. godine, Grad Novska objavljuje

JAVNI NATJEČAJ

za davanje  u  zakup javne površine prikupljanjem pisanih ponuda

 

I.         Predmet natječaja je davanje u zakup  javnih  površina na području Grada Novska, za postavu kioska, kako slijedi:

 

OVDJE MOŽETE PREUZETI 

Javni natjecaj za zakup javne površine na Trgu Luke Ilića Oriovčanina (loakacije 1.i 3.)

 

SLIKOVNI PRIKAZ