Grad NOVSKA Službene stranice

Javno otvaranje Ponuda pristiglih na Javni natječaj za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Novske br. 001-P

Temeljem Javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Novske br. 001-P, KLASA: 320-02/20-01/56, URBROJ: 2176/04-01-20-2 objavljenog 24. srpnja 2020. godine, Povjerenstvo za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Novske objavljuje

 

OBAVIJEST

o vremenu i mjestu provođenja javnog otvaranja ponuda

 

Javno otvaranje Ponuda

pristiglih na

Javni natječaj za prodaju poljoprivrednog zemljišta

u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Novske br. 001-P,

 KLASA: 320-02/20-01/56, URBROJ: 2176/04-01-20-2, 

objavljenog  na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Grada Novske dana 24. srpnja 2020. godine,

provest će se u

 

ponedjeljak, 07. rujna 2020. godine s početkom u 9,00 sati

u kino dvorani Pučkog otvorenog učilišta Novska

Trg dr. Franje Tuđmana 2

Novska

 

 

 

U Novskoj, 31. kolovoza 2020.

 

Povjerenstvo za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljištva

u vlasništvu RH na području Grada Novske