Grad NOVSKA Službene stranice

OBAVIJEST O PROVOĐENJU OGLASA U SKLOPU PROJEKTA "ŽELIM RADITI, ŽELIM POMOĆI!

REPUBLIKA HRVATSKA

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

GRAD NOVSKA

GRADONAČENIK

Povjerenstvo za provođenje oglasa

KLASA:550-01/18-01/7
URBROJ:2176/04-05-18-9
Novska, 01. lipnja 2018.

                                                       

POVJERENSTVO ZA PROVOĐENJE OGLASA

 

za prijam u radni odnos na određeno vrijeme na radno mjesto pružanja usluga potpore i podrške osobama starije životne dobi u nepovoljnijem položaju u sklopu projekta „ŽELIM RADITI, ŽELIM POMOĆI!“ - program zapošljavanja žena na području Grada Novske, kodni broj UP.02.1.1.05.0084 - financiranje iz sredstava Europskog socijalnog fonda, upućuje sljedeću,

O B A V I J E S T

 

OBAVIJEŠTAVAJU SE podnositeljice koje su podnijele urednu prijavu za prijam u radni odnos za radno mjesto pružanja usluga potpore i podrške osobama starije životne dobi u nepovoljnijem položaju u sklopu projekta „ŽELIM RADITI, ŽELIM POMOĆI!“ - program zapošljavanja žena na području Grada Novske, kodni broj UP.02.1.1.05.0084, da će se održati intervju sa podnositeljicama u zgradi Gradske vijećnice Grada Novske, Trg dr. Franje Tuđmana 2, 44330 Novska, u terminima  kako slijedi:

 

  • za prvu grupu 04. lipnja 2018. godine (ponedjeljak) u vrijeme od 8:30-10:30 sati  i od 13:00 - 15.00 sati - podnositeljice će o rasporedu biti telefonski obaviještene.
  • za drugu grupu 05. lipnja 2018. godine (utorak) u vrijeme od 8:30-10:30 sati  i od 13:00 - 15.00 sati – podnositeljice će  o rasporedu biti telefonski obaviješteni.

 

Podnositeljicama koje nisu podnijele urednu prijavu, te se s tog osnova ne smatraju kandidatima prijavljenim na ovaj oglas, upućena je obavijest  na kućnu adresu.

 

S poštovanjem,

Predsjednica

Ivanka Zečević-Šolta, dipl. iur.