Grad NOVSKA Službene stranice

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI (PISANO TESTIRANJE) za prijam u službu višeg referenta – komunalnog redara - 1 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme od 6 mjeseci.

Na temelju članka 20., u svezi s člankom 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 86/08 i 61/11), Povjerenstvo za provođenje oglasa za prijam u službu višeg referenta – komunalnog redara, dana 20. siječnja 2017. godine, objavljuje

 

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI

(PISANO TESTIRANJE)

I.

Pisano testiranje provodi se za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete oglasa za prijam u službu višeg referenta – komunalnog redara - 1 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme od 6 mjeseci.

II.

O pristupanju pismenom testiranju kandidati će biti osobno obaviješteni telefonskim putem.

III.

Kandidati pozvani na pismeno testiranje za prijam u službu višeg referenta – komunalnog redara trebaju doći u Gradsku vijećnicu Grada Novske, Trg dr. Franje Tuđmana 2,  30. siječnja 2017. godine (ponedjeljak), u 9.00 sati.

Testiranje će započeti u 9.00 sati i trajati 60 minuta. Na testiranje je potrebno ponijeti osobnu iskaznicu i kemijsku olovku. Ne postoji mogućnost naknadnog pisanog testiranja.

S kandidatima koji ostvare najmanje 50% bodova na pisanom testiranju, isti dan Povjerenstvo će obaviti intervju, od 12.00 sati.

 

Ovaj poziv objavljuje se na web stranici Grada Novske (www.novska.hr) i na oglasnoj ploči Gradske uprave Grada Novske.

 

KLASA: 112-03/16-01/1
URBROJ: 2176/04-03-17-4
Novska, 21. siječnja 2017.

 

Predsjednica
Ivanka Zečević-Šolta, dipl. iur. v.r.