Grad NOVSKA Službene stranice

Akcija mjerenja vrijednosti tlaka - Novska“ 16. travnja 2021.

U sklopu projekta „Otvorimo vrata zdravlja“ održat ćemo Akciju mjerenja tlaka i šećera u Novskoj, u galeriji Pučkog otvorenog učilišta (Trg dr. Franje Tuđmana 3). Počinjemo u 10 sati.

Uz pridržavanje epidemioloških mjera i preporuka članovi Centra za edukaciju, savjetovanje i humanitarno djelovanje Krugovi prisutnim će građanima mjeriti vrijednosti tlaka i šećera i u razgovoru poticati aktivan odnos prema vlastitom zdravlju i brigu o životnim izborima koji pridonose prevenciji bolesti. Svaka građanka i građanin na poklon će dobiti brošuru „Zdrave slastice“ i bojanku za odrasle „Za rast i razvoj duše“ koju smo kreirali i tiskali u sklopu ovog projekta.

Projekt je financiran iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020.

Projektom promoviramo zdravlje i prevenciju bolesti s naglaskom na najvećim zdravstvenim problemima stanovništva, pobolijevanju i smrtnosti koje su povezane s kroničnim nezaraznim bolestima, što se povezuje s nezdravim stilovima života.

Budući da je stanovništvo u manjim i ruralnim sredinama u težem je položaju u odnosu na stanovništvo u gradovima ovim projektom i aktivnostima dolazimo do građana iz tih sredina i potičemo bolju informiranost o zdravim životnim navikama kojima se u značajnoj mjeri mogu prevenirati bolesti i problemi sa zdravljem.

Bolji pristup preventivnim programima i aktivna briga o zdravlju pridonijet će poboljšanju zdravstvene slike na područjima provedbe, u Bjelovarsko-bilogorskoj, Virovitičko-podravskoj, Sisačko-moslavačkoj, Požeško-slavonskoj županiji.

Sve projektne aktivnosti kao i stručni tekstovi na temu zdravlja nalaze se na internetskom portalu "Vrata zdravlja" koji je kreiran i pokrenut u sklopu projekta.

 

Ukupan iznos EU potpore za projekt „Otvorimo vrata zdravlja“ iznosi 492.600,15 HRK.

Projektom su predviđene sljedeće aktivnosti:

  • edukacija članova udruga za mjerenje tlaka i šećera (održana 18. siječnja u Virovitici),
  • predavanja i radionice na temu zdrave prehrane
  • izrada brošure „Zdrave slastice“ s receptima,
  • informiranje o projektu kroz internetski portal „Vrata zdravlja“ i objave stručnih članaka
    o prevenciji bolesti i promicanju zdravlja,
  • objave na internetskim portalima partnerskih organizacija i gradova kao i korisnika,
  • akcije mjerenja tlaka i šećera na javnim površinama partnerskih organizacija i gradova.

                                     

                                                                                      Tihana Pandl, voditeljica projekta