Grad NOVSKA Službene stranice

„Prateći list“- sakupljanje ambalažnog otpada sredstava za zaštitu bilja

Udruga CROCPA u suradnji sa tvrtkom CIAK na području Sisačko-moslavačke županije organizira akciju „Prateći list“- sakupljanje ambalažnog otpada sredstava za zaštitu bilja.
 
Akcija će se održati prema slijedećem rasporedu:
 
- Velika Ludina – 11.07.2018.,08.00 - 11.00 (Abundan d.o.o. – Sv.Mihovila 19)
- Kutina – 13.07.2018.,08.00 - 10.00 (Kod Društvenog doma – Radićeva ulica)
- Lipovljani – 13.07.2018., 11.00 - 13.00 (Kod Veterinarske ambulante – Sajmišna ulica)
- Glina – 16.07.2018.,08.00 -11.00 (Komunalac Glina d.o.o. – Jukinačka 104)
- Sisak – 16.07.2018., 12.30 -16.00 (PZ Prvča – Barice Rapić 1a)
- Popovača–18.07.2018.,08.00 - 11.00 (Sajmište - Moslavačka bb)
- Sunja - 30.07.2018.,08.00 - 11.00 (Stočni sajam - Sajmište bb)
 
Akcijom „Prateći list“ osiguran je besplatan povrat prazne ambalaže isključivo korisnicima proizvoda ovih tvrtki: Agroavant, AgroChem-Maks, Agroteks, BASF, BayerCropScience, Chromos Agro, Danon, Dow AgroSciences, Florel, Genera, Iskra Zelina Kemijska Industrija, Nufarm, Monsanto, Orchem, PinusAgro, Stockton, SyngentaAgro. 
Ambalaža ostalih tvrtki neće biti prihvaćena!
Mole se poljoprivrednici da se u svrhu pravilnog zbrinjavanja ambalaže ostalih tvrtki, koje nisu dio projekta, obrate proizvođačima/uvoznicima tih proizvoda.
 
Akcija sakupljanja ambalažnog otpada organizira se za poljoprivredna gospodarstva (pravne osobe, OPG) koja trebaju imati ovjereni prateći list kao dokaz da su pravilno postupili s otpadnom ambalažom. Na gore navedenim punktovima takvi gospodarstvenici će moći vratiti praznu ambalažu i dobiti od tvrtke C.I.A.K. d.o.o. ovjereni prateći list kao dokaz da su otpad zbrinuli na propisani način. 
 
Mole se poljoprivrednici koji imaju više od cca. 100 kg ambalaže ili 1 bigbag (cca. 1m3)  da ne donose ambalažu na lokacije iz mreže nego da se direktno jave tvrtki C.I.A.K. d.o.o. (tel.: 01/3463-521, e-mail: ciak@ciak.hr) koja će organizirati preuzimanje ambalaže na njihovoj lokaciji.