Grad NOVSKA Službene stranice

 „Aglomeracija Novske“  krenula iz Ribičke ulice u Bročicama – rok izvedbe je 650 dana

„Aglomeracija Novske“ krenula iz Ribičke ulice u Bročicama – rok izvedbe je 650 dana

Započeli su radovi na „Aglomeracija Grada Novske“, polaganje cijevi profila 300 milimetara i šahta u Ribičkoj ulici u Bročicima, krenuo je jedan od najvećih zahvata, od važnosti za Grad Novsku, njene stanovnike i stanovnike okolnih naselja.

Ovaj projekt je zahtjevan, radi se o izgradnji oko 40,5 kilometara nove kanalizacijske mreže na području Novske i naseljima, Bročice, Stari Grabovac, Paklenica, Voćarica, Jazavica, Roždanik i za dio naselja Rajić, rekonstrukciji vodoopskrbe u dužini od 13 kilometara i postojećeg sustava odvodnje na oko 1,8 kilometara i izgradnji uređaja za pročišćavanje otpadnih voda.

Cijena radova je u vrijednosti 123 milijuna kuna, a riječ je o nepovratnim sredstvima. Radove izvodi tvrtka Palir d.o.o.

Početak radova u Ribičkoj ulici obišli su gradonačelnik Marin Piletić, sa suradnicima i Mario Filipović, direktor  tvrtke „Vodovod“  Novska.

"Dnevna dinamika radova je 18 do 20 metara, a nakon Ribičke na redu je ulica Hrvatskih branitelja i ulica 5. listopada.  Za tvrtku „Vodovod“ narednih 650 dana koliko bi trebali potrajati poslovi, biti će dinamična vremena", rekao je Mario Filipović, direktor. Dodaj kako će radi složenosti poslova, kopanja i zemljanih radova, teške mehanizacije koja se koristi pri tome, trebati razumijevanje i strpljenje građana dok se radovi izvode u blizini njihovih domova.   

Osim kanalizacijske mreže, treba osigurati i funkcioniranje vodoopskrbe gdje će krenuti radovi, prvo u ulici Kralja Zvonimira i Kolodvorskoj ulici.

Prema riječima direktora Filipovića, dinamika radova ovisiti će i o trenutačnoj situaciji s koronavirusom, poteškoćama s isporukom materijala, cijevi i šahta iz Austrije gdje izvođač ima ugovorene količine. Za navedene ulice materijal je na gradilištu.

Osim započetih radova u  tijeku je izrada projektne dokumentacije kojom je predviđena izgradnja kanalizacijske između naselja Rajić – Borovac.