Grad NOVSKA Službene stranice

Dimitrije Maletić predsjednik Vijeća srpske nacionalne manjine u Gradu Novska

Temeljem provedenih izbora za članove Vijeća srpske nacionalne  manjine  Grada Novske koji su održani 5.svibnja 2019., od ukupno 614 birača upisanih u popis birača glasovanju je pristupilo 15 birača ili 2,4%. Slijedom toga u ovo Vijeće izabrani su:Pavle Arbutina,Đuro Bajević, Pero Vujić, Rajka Dragojević, Petar Kuridža, Dimitrije Maletić, Petar Marić, Mile Oljača, Dragica Popović, Boris Stanar, Marica Šeatović, Nada Vučković i Sreto Vučković.  Danas je održana konstituirajuća sjednica kojoj je prisustvovalo 9 od 13 vijećnika koji su za predsjednika izabrali Dimitrija Maletića, a za zamjenika Đuru Bajevića.

Uspjeh u radu i poziv na suradnju novoizabranom predsjedniku uputio je gradonačelnik Marin Piletić, koji je rekao kako stoji na raspolaganju za suradnju kao i stručne službe u Gradskoj upravi te kako zajednički treba raditi na suživotu i toleranciji : "Svi smo mi Novljani  svakodnevno se susrećemo tu živimo i radimo, a ovo Vijeće može doprinjeti da to bude još bolje nego što je bilo do sada te kako djelovanje Vijeća ovisi isključivo o samim njegovim članovima koliko budu aktivni" zaključio je gradonačelnik.

Zahvaljujući na čestitkama i izboru za predsjednika Vijeća u četvrtom sazivu VSNMGD do sada, Dimitrije Maletić, je najavio kako će uskoro predstaviti Program rada i financijski plan, kao i rješavanje prostora u kojem će Vijeće djelovati.