Grad NOVSKA Službene stranice

Dodatna sredstva za gradnju Dječjeg vrtića “Stribor“

Uskoro početak radova

Za izgradnju novog Dječjeg vrtića “Stribor“, Gradu Novska od Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje,  odobren je iznos sufinanciranja u visini od 300 tisuća kuna.

Ugovore o sufinanciranju u prostorijama Ureda u Zagrebu, potpisali su Nikola Mažar, državni tajnik  Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje sa predstavnicima lokalnih samouprava,  sa šest gradonačelnika i predstavnicima 19 općina. Sredstava financijskih potpora dodijeljena su u okviru „Programa usmjeravanja i rasporeda sredstva za poticanje održivog povratka na području posebne državne skrbi“.

Državni tajnik Nikola Mažar, prigodom potpisivanja Ugovora, naglasio je „da je cilj i svrha Programa, poticanje održivog povratka stanovništva na područjima posebne državne skrbi i to putem financijske pomoći jedinicama lokalne samouprave u provedbi projekta i aktivnosti koje doprinose stvaranju boljih i kvalitetnijih uvjeta življenja kao i stvaranju preduvjeta ostanka, povratka i naseljavanja područja posebne državne skrbi.

U ime Grada Novska, Ugovor je potpisao Marin Piletić, gradonačelnik. Kako je rekao, uz dobivena sredstva Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje, uz pomoć Republike Hrvatske, Ministarstva demografije i Ministarstva regionalnog razvoja, nakon skorog potpisivanja ugovora s izvođačem radova, započela bi izgradnja Dječjeg vrtića “Stribor“.

- I pored otvaranja novih prostora za dvije skupine djece, uz postojeće kapacitete u Dječjem vrtiću „Radost“, potrebna je izgradnja novog vrtića u kojemu će biti mjesta za dodatnih pet skupina djece, rekao je gradonačelnik.

Ž.G.