Grad NOVSKA Službene stranice

Izabran Savjet mladih Grada Novske

Za predsjednicu Savjeta mladih Grada Novske birana je Laura Ugrica, učenica Srednje i Glazbene škole u Novskoj, a za potpredsjednika Ivica Huska,  Zajednica sportskih udruga Grada Novske.

U Savjet mladih Grada Novske izabrano je  9 članova i njihovih zamjenika na period od 3 godine.

- Lorena Dragomanović, zamjenik kandidatkinje, Sandro Bjelanović, Glazbena škola u Novskoj

- Ivica Huska, zamjenik kandidata, Marino Rupčić, Zajednica sportskih Udruga Grada Novske

- Jasmin Josić, zamjenik kandidata, Matija Tukara, HGSS – Stanica Novska

- Ana Marija Kaurin, zamjenica kandidatkinje, Laura Iličić, Udruga mladih Novske

- Sebastijan Kovačević, zamjenik kandidata, Sandro Egredžija, Organizacija mladih HSS-a Novske

- Marko Martinović, zamjenik kandidata, Jurica Josić, rođen, KUD „Šubić“ Novska

- Mateja Sertić Stublija, rođena, zamjenica kandidatkinje, Kristina Horžić,  AK  „Novljanska grupa atletičara“ Novska

-  Antonijo Stojić, zamjenik kandidata, Tomislav Cikojević, Mladež HDZ Novske

-  Laura Ugrica, zamjenik kandidatkinje, Luka Bišof, SŠ Novska

 

Savjeta mladih Grada Novske djeluje od 2007. godine, s ciljem aktivnog uključivanja mladih u javni život Grada Novske. Članove predlažu udruge i organizacije mladih, političke i ne političke, a imenuje ih Gradsko vijeće Grada Novske.

„ Savjet mladih promiče i potiče mlade na njegovanje temeljnih vrijednosti koje su od neizmjerne važnosti za izgradnju svakog čovjeka pa tako i društva u cjelini, na očuvanje hrvatskog identiteta i tradicije, te prirodnih i kulturnih vrednota  Grada Novske“.

 

Novskoj su potrebni mladi, vrijedni i kreativni koji su ozbiljan partner u kreiranju života u Gradu. Kroz aktivnosti u svojim kulturnim i sportskim udrugama i školama puno su puta to i pokazali. Uz potporu Grada, u narednom razdoblju  kroz projekt Novljanske grupe atletičara

sufinancirani iz Europskog socijalnog fonda i državnog proračuna, mladi u Novskoj dobivaju Centar za mlade, a Centar za mlade urediti će se i u Jazavici, za potrebe Međunarodnog kampa izviđača „Dupin“ i ostale djelatnosti mladih tijekom cijele godine.