Grad NOVSKA Službene stranice

Korektan socijalni dijalog i iznimna odgovornost Grada Novske prema Dječjem vrtiću „Radost“

U Gradskoj vijećnici Grada Novske Kolektivni ugovor o plaćama i drugim materijalnim pravima potpisali su Marina Piletić, gradonačelnik Grada Novske i Marija Johović, sindikalna povjerenica Dječjeg vrtića „Radost“  Novska.

Prigodom potpisivanja kolektivnog ugovora gradonačelnik  je podsjetio na izgradnju novog vrtića, otvaranje dodatnih prostora za dvije odgojne skupine djece te energetsku obnovu zgrade vrtića.

Potpisivanju ugovora nazočila je i Božice Žilić, predsjednica Sindikata obrazovanja, medija i kulture Hrvatske, te je istaknula kako je do zaključenje ugovora došlo brzo te je pohvalila korektan socijalni dijalog i iznimnu odgovornost Grada Novske prema Dječjem vrtiću.

U ime svih u Dječjem vrtiću „Radost“ Novska zahvalila se sindikalna povjerenica Marija Johović.