Grad NOVSKA Službene stranice

Nastavak radova na kanalizacijskoj odvodnji u Novoj Subockoj

Nastavljeni su radovi na sustava odvodnje i pročišćavanja u Novoj Subockoj. Nakon završetka radova kopanja i postavljanja cijevi profila 300 mm, od željezničkog prijelaza kroz selo, radovi se nastavljaju od kapele sv. Florijana prama raskrižju s glavnom cestom i oko pola kilometra prema Lipovljanima.

Radovi koje izvodi  tvrtka „Koming“ d.o.o. iz Koprivnice, financirani su sredstvima  Hrvatskih voda i Grada Novske u omjeru sufinanciranja 80/20 posto.