Grad NOVSKA Službene stranice

Nikolina Jurić nova je predsjednica Savjeta mladih Grada Novske

Zakon o Savjetima mladih Hrvatski sabor donio je 2007. godine, s ciljem aktivnog uključivanja mladih osoba u javni život područnih jedinica te od tada započinje djelovati i na području Grada Novske. Na 23. sjednici Gradskog vijeća održanoj 11. studenog, gradski vijećnici su izabrali nove članove Savjeta mladih Grada Novske i to: Sandru Brletić-Marenić, Nataliju Fricki, Ivana Grbića, Nikolinu Jurić, Zdravka Mišića, Dražena i Ivana Pavlovića, Antonia Stojića i Ivana Tadića. 

Konstituirajuća sjednica novoizabranih članova Savjeta mladih Grada Novske, održana je u ponedjeljak 7. prosinca u Gradskoj vijećnici Grada Novske, pod predsjedanjem predsjednika Gradskog vijeća Grada Novske Marinka Stojića i uz nazočnost gradonačelnika Vlade Klasana te pročelnice Ivanke Zečević-Šolta. 

Druga i najvažnija točka dnevnog reda bila je izbor predsjednika Savjeta mladih Grada Novske, te je svih nazočnh 6 članova prihvatilo prijedlog da se za predsjednicu izabere Nikolina Jurić, koja je odmah nakon toga preuzela vođenje sjednice. Za potpredsjednika izabran je Zdravko Mišić. Nikolina Jurić zahvalila se svima na ukazanom povjerenju, te je dodala kako se nada da će izvršiti sve planirane projekte uz poziv svim ostalim Udrugama mladih na suradnju.  

Predsjednik Gradskog vijeća Marinko Stojić članovima je zaželio puno uspjeha u radu za kojeg očekuje da će biti konstruktivan i kreativan, te je dodao kako se ne trebaju ustručavati potražiti pomoć i savjet za moguće nejasnoće. Gradonačelnik Vlado Klasan također se pridružio čestitkama i lijepim željama za budući rad Savjeta, te je naglasio kako Gradska uprava stoji na raspolaganju, dodajući kako od novih članova očekuje da osluškuju probleme s kojima se susreću mladi Novljani.