Grad NOVSKA Službene stranice

Novi kilometri za rekonstrukciju – kreću radovi na županijskoj cesti kroz Plesmo

Nakon što su započele građevinske pripreme za radove na rekonstrukciji ulice Torine u Novoj Subockoj i odvojka ceste u Staroj Subockoj, početkom srpnja kreću i radovi na rekonstrukciji županijske ceste kroz Plesmo, kao i poboljšanje tehničkih elemenata županijske ceste, nagiba zavoja na ulazu u Stari Grabovac iz pravca Novske.

Ugovor o ovim zahvatima na cestovnoj infrastrukturi u travnju su potpisali Stipe Šapina, ravnatelj Županijske uprave za ceste i Marin Piletić, gradonačelnik Grada Novske.

Rekonstrukcija županijske ceste kreće iz Plesma prema Staroj Subockoj. Radovima će se urediti cesta u dužini 2,7 kilometra, širina ceste biti će 4,5 metara, a uz bankinu biti će i odvodni kanali. Vrijednost radova je 4,8 milijuna kuna, a projekt se financira u jednakim dijelovima ŽUC i Grad Novska.

 

Dotrajalost ceste godinama je problem za mještane i sve koji se koriste prometnicom koja je poveznica sa Parkom prirode Lonjsko polje. Povećanjem broja posjetitelja Parku sve je izraženija potreba za uređenim prometnicama.

Među onima koji su posebno zadovoljni su stanovnici odvojka u Staroj Subockoj. U razgovoru kažu kako odvojak koriste i poljoprivrednici za odlazak na polja traktorima i mehanizacijom što dodatno oštećuje prometnicu, stari asfalt je ispucao, pun je udarnih rupa, a najgore je nakon kiša kada se napune vodom.

"D0bro je što se ceste uređuju, godinama smo čekali novi asfalt, a kako su nam rekli radovi će biti gotovi za petnaestak radnih dana" – napominju stanovnici odvojka.

Radove izvodi tvrtka za cestogradnju Strabag. Cijena radova asfaltiranja nerazvrstane cesta, odvojka je 253 tisuće kuna bez PDV-a, a ulice Torine 180 tisuća + PDV.