Grad NOVSKA Službene stranice

Održana 22. sjednica Gradskog vijeća

Otvarajući i predlažući Dnevni red 22. sjednice, predsjednik Graskog vijeća Grada Novske Marinko Stojić zatražio je stanku, a razlog je bio podnošenje ostavke Milene Pavković – Novotni na dužnost potpredsjednice Gradskog vijeća iz osobnih razloga. Dnevni red je nakon stanke dopunjen točkama o utvrđenju činjenice podnošenja same ostavke , te o izboru potpredsjednika Gradskog vijeća. Na prijedlog devet vijećnika za potpredsjednika je izabran Nedo Klarić (HSP).
Slijedila su vijećnička pitanja koja su postavili vijećnici Žan Žafran, Višnja Lovrić Mencej, Ratimir Đumlijan, Miroslav Gabor (HSLS), Nikolina Šepović, Nedo Klarić (HSP), Siniša Kesić, Franjo Gradečak (HSS), Antun Vidaković, Marija Kušmiš, i Ivica Vulić (HDZ).


Gradonačelnik Grada Novske Vlado Klasan podnio je izvješće o radu za period siječanj – lipanj 2015. u kojem je prezentirao sve aktivnosti, realizirane projekte i projekte koji su u tijeku realizacije, te aktivnosti zamjenika Tomislava Baića i Vedrana Mihaljevića kao i svih zaposlenika Uprave, za koje je ocijenio da su bile usmjerene prema realizaciji programa za koje je, preuzimajući odgovornost za vođenje Grada, i dobio povjerenja građana. Očekivano, uslijedila su pitanja i komentari oporbenih vijećnika, koji su nastojali osporiti dijelove izvješća koji se odnose na projekte, kako one koji su u tijeku realizacije, tako i planirane. Odgovarajući, gradonačelnik Klasan i zamjenik Baić naveli su sve višemilijunske projekte koji su u fazi realizacije, te će biti prikazani u izvješću za period srpanj – prosinac 2015. Izvršenje Proračuna za prvih šest mjeseci prezentirala je gradskim vijećnicima pročelnica Marica Vitković, koja je navela da je Proračun realiziran s 53%, odnosno da je na prihodovnoj strani od godišnje planiranih 51.570.480 kn ostvareno 27.165.217 kn. Rashodi i izdaci ostvareni su u iznosu od 18.479.333 kn ili 36% plana. Na kraju izvještajnog razdoblja u Proračunu su ostala neutrošena sredstva ili višak prihoda u iznosu od 8.685.884 kn. Nakon provedenih rasprava oba su izvješća usvojena većinom glasova, 9 za i 6 protiv.


Povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja Gradskog vijeća Grada Novske predložilo je gradskim vijećnicima na usvajanje prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja Grada Novske za 2015. godinu. Tako će Plaketu Grada Novske primiti Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost te Hrvatske vode, Vodnogospodarska ispostava za mali sliv "Subocka – Strug" – ispostava Novska. Nagrada za životno djelo bit će uručena prof. Franji Horvatu, pismeno priznanje Jasni Popović – Poje, te zahvalnica Trgovačkom društvi "Rambousek" d.o.o. Novska. Također, gradski su vijećnici jednoglasno prihvatili odluku o proglašenju brigadnog generala Rudija Stipčića za počasnog građanina Grada Novske i dodjeli Povelje počasnog građanina i Plakete Grada Novske.
Godišnja izvješća o radu i poslovanju podnijele su Gradskom vijeću ravnateljica Dječjeg vrtića "Radost" Novska Dijana Kadliček i ravnateljica Glazbene škole u Novskoj prof. Dunja Uroić, koja su bez rasprave jednoglasno prihvaćena.
Na kraju, Gradski su vijećnici s 10 glasova za i 3 suzdržana prihvatli pokretanje inicijative za izdvajanje ispostave Doma zdravlja Novska iz sastava Doma zdravlja Kutina, te za osnivanje Doma zdravlja Novska kao samostalne ustanove.