Grad NOVSKA Službene stranice

Poduzetnički inkubator PISMO Novska, u Sisku i Kutini - edukacija za polaznike u gaming industriji

Početkom tjedna krenule su nove skupine polaznika na edukaciju u sektoru gaming industrije.

Osim u Poduzetničkom inkubatoru PISMO u Novskoj, edukacije će se provoditi u Tehničkoj školi u Sisku i Kutini.

Partneri u provedbi programa su HZZ Sisak i Kutina, a kroz projekt Inovativnim pristupom do zapošljavanja, edukacijom je obuhvaćeno 60 polaznika. Prema riječima Maria Čelana, direktora SiMoRe, u svakom od gradova gdje provode program je 20 polaznika.

-Nakon početne edukacije i vježbi, polaznicima će se pružiti mogućnost nastavka,  šestomjesečna edukacija  u Poduzetničkom inkubatoru PISMO u Novskoj, uz korištenje opreme namijenjene za gaming industriju, rekao je Čelan.