Grad NOVSKA Službene stranice

Radovi u župnoj crkvi sv. Luke Evanđeliste

U tijeku su sveobuhvatni  unutarnji radovi u župnoj crkvi sv. Luke Evanđeliste u Novskoj. Radi starosti i nekadašnjeg načina gradnje, crkva koja je građena sredinom 18. stoljeća,  zahtijeva cjelovitu obnovu i rekonstrukciju.

Nakon dosada izvedenih radova  na zaštiti ovog crkvenog objekta i za Novsku vrijedne spomeničke baštine,  postavljanjem križa i pozlaćene kugle jabuke na nosač kape zvonika, poslova na vanjskom dijelu crkve i obnove krovišta, na red su došli radovi u samoj crkvi.

Prema riječima župnika  Milana Vidakovića, važno je načiniti temeljitu zaštitu zidova od vlage, pa će svi radovi potrajati nekoliko godina. Svi oltari, postaje Križnog puta, ispovjedaonice, krstionica i ostali inventar crkve su pažljivo rastavljeni, zaštićeni i spremljeni.

Uz nadgledanje stručnjaka konzervatora, Ministarstva kulture, Državne uprave za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorskog odjela u Sisku, rastavljani su oltari, oltar sv. Ante, bočni oltari, sv. Ivana Nepomuka i Navještenja Marijinog, ispovjedaonice, krstionica i postaje Križnog puta. Svi drveni dijelovi proći će restauraciju i konzervaciju uz prethodnu fumigaciju radi zaštite. 

- Oltari i ostali inventar su  detaljno pregledani i fotografirani. Sva veća oštećenja i drugi bitni podatci precizno su zabilježeni. Izrađena je detaljna grafička dokumentacija kako bi se, nakon pohrane i izvedenih konzervatorsko-restauratorskih radova svi dijelovi oltara mogli vratiti na svoje izvorno mjesto, kazala je Marija Reberski, voditeljica radova.

Žbuka na unutar crkve skida se do određene visine, a podižu se i slojevi podova do izvornog popločenja crkve. Župnik Vidaković kaže kao se uklanja i prostor sakristije, a proširiti će se bočne kapelice.

Kao što je najavljeno, do završetka radova mise će se služiti u Pastoralnom centru Župe sv. Luke Evanđeliste.