Grad NOVSKA Službene stranice

Rekonstrukcija ceste kroz Bročice – očekivani završetak poslova i prije ugovorenog roka

U tijeku su radovi na rekonstrukciju županijske ceste ŽC 3250 kroz naselja Bročice, rade se iskopi, ugradnja slivnika i ivičnjaka uz rub ceste. Djelatnici izvođača, Poduzeća za ceste Slavonski Brod, radove bi  prema planiranoj dinamici završili prije roka gradnje, do kraja ove godine.

rigodom obilaska dionice na kojoj se trenutno izvode potrebni građevinski zahvati, Marin Piletić, gradonačelnik, kako će mještani jednog od najvećih naselja na području Grada Novske, dobiti i nove ulaze u dvorišta, a vozači uređenu prometnicu, čime se povećava i sigurnost prometovanja. 

Projektom se uređuje  2,7 kilometra ceste širine 8 metara s biciklističkim stazama. Grad Novska u proračunu je osigurao 4 milijuna kuna, a s isto toliko je namijenjeno i sufinancirano od ŽUC-a Sisačko moslavačke županije.
TON: Marin Piletić   0:00  do 1:23  … uljepšavamo ovo naše prekrasno naselje.    

Gradonačelnik napominje kako se projektira i novi nogostup kroz naselje, kao i spojna cesta od tvrtke „Pelet“  s Državnom cestom D47, kako bi se smanjio promet teških kamiona kroz Bročice.

Zbog mehanizacije i djelatnika PZC-a, korisnici prometnice i mještani trebaju biti oprezniji u vrijeme izvođenja rekonstrukcije ceste kroz Bročice. 

Ž.G