Grad NOVSKA Službene stranice

Uređenje poljskih putova i poljoprivredne infrastrukture

Uređenje poljskih putova i poljoprivredne infrastrukture

Područje Grada Novske pretežito je poljoprivredni kraj, pa je ulaganje u poljoprivrednu infrastrukturu od posebne važnosti za proizvođače. U uređenje i održavanje poljskih putova i izlaza na glavne prometnice iz proračuna je izdvojeno oko 750 tisuća kuna.

Nedavno je završeno nasipanje krupnim, a zatim kamenom sitnije granulacije i poravnanje poljskog puta od željezničke pruge prema nadvožnjaku preko auto ceste ispod naselja Stari Grabovac. Put koriste ne samo vlasnici poljoprivrednih površina, vlasnici konja i krava koje su na ispaši na livadama, već i proizvođači meda, šumarijski, ali i svakodnevno djelatnici zaposleni na odmorištima uz autocestu A3.

Poljski putovi se uređuju i u naseljima Rajić i Borovac. U tijeku su i radovi na tri izlaska iz polja na županijsku cestu u naseljima Roždanik i Jazavica, kao i lokalnoj cesti od Rajića prema Rajčićima. U poslovima su angažirani djelatnici Novokoma.

Prema riječima gradonačelnika Marina Piletića, koji je sa zamjenikom Sinišom Kesić obišao poslove, Grad Novska osigurao je i dio sredstava za postavljanje žičane ograde, koja će štititi usjeve od divljači i divljih svinja.

TONSKI PRILOG: Marin Piletić