Grad NOVSKA Službene stranice

Usvojen Proračun za 2016. godinu u iznosu od 55,9 milijuna kuna

Usvojen Proračun za 2016. godinu u iznosu od 55,9 milijuna kuna

Pod predsjedanjem Marinka Stojića u utorak, 15. prosinca, održana je posljednja radna sjednica Gradskog vijeća Grada Novske u 2015. godini, koju je obilježilo donošenje Proračuna za 2016. godinu. Sjednici je prisustvovalo u početku 15, a završetak je u klupama dočekalo 12 gradskih vijećnika.

Vijećnička pitanja postavili su Drago Kaurinović (HSLS), Nedo Klarić (HSP), Siniša Kesić (HSS), Milena Pavković-Novotni (SDP), Miroslav Gabor (HSLS), Nikolina Šepović (HSP), Ratimir Đumlijan (HSLS), Marija Kušmiš (HDZ), Mišo Tušek (HDZ) i Sandra Has (HDZ).

Proračun Grada Novske za 2016. godinu iznosi 55.855.404 kune, od toga prihodi poslovanja iznose 51.437.404 kune, a višak prihoda iz prethodnog razdoblja iskazan je u iznosu od 4.154.000 kuna. U odnosu na tekući plan proračuna ukupna prihodovna strana Proračuna veća je za 7% ili 3.447.445 kuna, a povećanje se očituje na ime pomoći iz drugih proračuna vezano za financiranje kapitalnih projekata.

U strukturi rashoda Proračuna za 2016. godinu po ekonomskoj klasifikaciji na rashode poslovanja s planom otpada 30.913.863 kn, na nabavu nefinancijske imovine 23.543.541 kn i na izdatke za financijsku imovinu i otplatu zajmova 1.398.000 kn.

I dalje se stavlja naglasak na program zaštite okoliša koji je planiran s 15.210.815 kn što čini čak 27% Proračuna, a realizirat će se kroz kapitalni projekt sanacije deponije Kurjakana s planom od 12 milijuna kuna. Treba istaknuti da je za projekt poticanja energetske učinkovitosti u 2016. godini predviđeno nešto više od 3 milijuna kuna. Rashodi za provođenje programa projektiranja i građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture su drugi najznačajniji rashod Proračuna s planom od 8,3 milijuna kuna, a obuhvaća ulaganja u komunalnu infrastrukturu s ciljem razvoja gospodarstva kroz nastavak ulaganja u Poduzetničku zonu Novska, izgradnju industrijskog kolosjeka, projekt aglomeracije, izgradnju pješačkog mosta u Rajiću, pristupnog puta u Mokro polje, rekonstrukciju županijske ceste u naselju Bročice te rekonstrukciju nerazvrstane ceste u naselju Stara Subocka.

Značajna sredstva planirana su i za provođenje programa u okviru društvenih djelatnosti čiji je ukupan plan rashoda nešto veći od 15 milijuna kuna. Izdvajanja za kulturu, obrazovanje i predškolski odgoj iskazana su u visini od 10.318.266 kn, za sport 1.658.600 kn, za razvoj civilnog društva 745.260 kn, te za sufinaciranje KUD-ova 159.000 kn. Planirana sredstva za stipendije iznose 1.656.000 kn, dok je za socijalni program predviđeno 1.107.000 kn.

Iako se očekivala dugotrajna i žustra rasprava o ovom strateški najvažnijem godišnjem dokumentu Grada, ona je izostala, pa je uz nekoliko oporbenih primjedbi Proračun usvojen s 9 glasova, tri vijećnika HDZ-a bila su protiv, dok su dva vijećnika iz redova HSS-a bila suzdržana.

Od ostalih točaka Dnevnog reda mogu se izdvojiti Odluka o izdavanju suglasnosti na izmjene Statuta Pučkog otvorenog učilišta, a temeljem zahtjeva Upravnog vijeća ove ustanove kako bi se raspisao natječaj za novog ravnatelja, te prihvaćanje Programa rada Gradskog vijeća Grada Novske za 2016. godinu. Osim toga vijećnici su jednoglasno prihvatili odluku o raspoređivanju sredstava predviđenih Poračunom za rad političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću za 2016. godinu.