Grad NOVSKA Službene stranice

20. sjednica Gradskog vijeća grada Novske - usvojen prvi rebalans gradskog Proračuna

Temeljem prvih izmjena i dopuna Proračun Grada Novske za 2015. godinu povećan je za 3,07% ili 1.534.631 kunu. Ovo je povećanje najvećim dijelom rezultat  povećanja prihoda pomoći iz drugih proračuna, a prihvatili su ga gradski vijećnici na 20. sjednici Gradskog vijeća Grada Novske, koja je održana u utorak, 26. svibnja pod predsjedanjem predsjednice vijeća Nikoline Šepović. 
U obrazloženju ove odluke pročelnica Marica Vitković istaknula je da, iako je došlo do povećanja, praćenjem same realizacije Proračuna utvrđeno je da se u prvom tromjesečju prihodi od poreza na dohodak ne ostvaruju u skladu s planom, kao ni prihodi od rudne rente, a što je u konačnici rezultiralo smanjenjem izvornih prihoda proračuna. Razlog tome su promjene u zakonodavstvu, te je tako zbog izmjena u Zakonu o porezu na dohodak i Zakona o financiranju jedinica lokalne samouprave, prihod od poreza za dohodak smanjen za 20%, dok je prihod od rudne rente manji za 59%. također je zabilježeno 14-postotno povećanje prihoda od upravnih i administracijskih pristojbi.
Sjednica, kojoj je prisustvovalo 16 gradskih vijećnika, započela je vijećničkim pitanjima, a postavili su ih Sandra Has (HDZ), Ratimir Đumlijan (HSLS), Višnja Lovrić Mencej (HSLS), Žan Žafran (HSLS), Drago Kaurinović (HSLS), Nikolina Šepović (HSP), Nedo Klarić (HSP), Darko Iličić (HDZ), Franjo Gradečak (HSS), Ivica Vulić (HDZ) i Marija Kušmiš (HDZ).


Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Novske za prošlu, 2014. godinu obrazložila je pročelnica Marica Vitković, istaknuvši da je Proračun realiziran s prihodovne strane s 46.591.662 kuna , te da je ostvaren višak prihoda u iznosu od 5.148.060 kuna. A u 2014. godini nije bilo novih zaduživanja podizanjem kredita. Većinom glasova izvještaj je usvojen.


Gradski su vijećnici također usvojili odluke o izmjenama i dopunama Programa gradnje i održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu, programa poticanja malog i srednjeg poduzetništva, Programa javnih potreba u sportu i kulturi, a raspravu vijećnika potaknula je točka dnevnog reda o jednostranom raskidu Ugovora o kupoprodaji nekretnina u Poduzetničkoj zoni Novska. Naime, kako tvrtka Unija industrija d.o.o., potencijalni investitor u Poduzetničkoj zoni, nije do 27. veljače ove godine izvršila ugovornu obvezu isplate ugovorene kupoprodajne cijene zemljišta, gradski su vijećnici jednoglasno donijeli odluku o jednostranom raskidu ovog Ugovora.
U drugom dijelu sjednice izvješća o radu i poslovanju podnijele su čelne osobe gradskih udruga i zajednica, i to Zajednice športskih udruga Grada Novske, Vatrogasne zajednice Grada Novske, Turističke zajednice Grada Novske, Gradskog društva Crvenog križa Grada Novske i Savjeta mladih Grada Novske, a sva su se izvješća odnosila na 2014. godinu.