Grad NOVSKA Službene stranice

Hidraulično bušenje ispod ceste za spajanje kanalizacije odvodnje s obje strane po naseljima

Hidraulično bušenje ispod ceste za spajanje kanalizacije odvodnje s obje strane po naseljima

Cijevi kanalizacijske odvodnje, od Starog Grabovca prema Rajiću, u sklopu Aglomeracije Novske, prolaze ispod okućnica i gornjom stranom kroz naselja.

Cjevovode treba spojiti, zbog odvodnje otpadnih voda prema prepumpnim stanicama i pročistaču. Ovih dana u tijeku su radovi u Starom Grabovcu, na bušenju ispod prometnice, kako bi se spojila gornja strana s cijevima ispod okućnica.

Posebnim hidrauličnim alatima sa svrdlima zadanog profila ispod razine ceste buši se zemlja i odmah utiskuju čelične cijevi i konstrukcija kroz koju će prolaziti kanalizacijske cijevi.

Na ovaj način nema zahvata i prekopavanja na županijskoj prometnici, a zahtjevni radovi probijanja zemlje ispod ceste obavljati će se duž cijele dionice.