Grad NOVSKA Službene stranice

IZVJEŠĆE GRADSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA GRADA NOVSKE O VISINI TROŠKOVA LOKALNIH IZBORA 2017. GODINE I NAČINU NJIHOVA KORIŠTENJA

REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD NOVSKA
GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO

KLASA: 013-03/17-01/2
URBROJ: 2176/04-07-17-40
Novska, 28. lipnja 2017.
    
Gradsko izborno povjerenstvo Grada Novske na temelju članka 126. stavka 7. Zakona o lokalnim izborima (“Narodne novine”, broj 144/12 i 121/16), utvrdilo je i objavljuje

IZVJEŠĆE GRADSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA GRADA NOVSKE

O VISINI TROŠKOVA LOKALNIH IZBORA 2017. GODINE I NAČINU NJIHOVA KORIŠTENJA

I.

Za prvi i drugi krug lokalnih izbora 2017. godine utrošeno  je ukupno  191.966,15 kuna.

Navedeni iznos sadrži slijedeće troškove:
-    trošak glasačkih listića i zapisnika 5.751,25 kn,
-    objava oglasa u večernjem listu 4.500,00 kn,
-    trošak tiskanja oglasa o biračkim mjestima i lista kandidata za predstavničko i izvršno tijelo 2.500,00 kn,
-    trošak objave lista kandidatura u Večernjem listu za predstavničko i izvršno tijelo, te objava rezultata izbora 7.547,00  kn
-    naknade za rad biračkih odbora (prvi i drugi krug) 104.914,00 kn,
-    naknade za rad Gradskog izbornog povjerenstva (stalni i prošireni sastav) 48.402,35 kn
-    naknade administrativnom i tehničkom osoblju  18.351,55 kn.

II.

Visina naknade za rad članova stalnog i proširenog sastava Gradskog izbornog povjerenstava propisana je odredbama Odluke o visini naknade predsjednicima, potpredsjednicima i članovima izbornih povjerenstava za provedbu lokalnih izbora („Narodne novine“ broj: 48/17). Visina naknade predsjednicima, potpredsjednicima i članovima biračkih odbora za provedbu lokalnih izbora propisana su Odlukom o visini naknade predsjednicima, potpredsjednicima i članovima biračkih odbora („Narodne novine“ broj: 48/17). Naknade  za provedbu lokalnih  izbora za rad predsjednicima, potpredsjednicima i članovima biračkih odbora isplaćene su posebno za prvi posebno za drugi krug izbora a naknade koje se odnose na  za rad članova stalnog i proširenog sastava Gradskog izbornog povjerenstava nakon održavanja drugog kruga izbora. Naknade koje se donose na administrativno i tehničko osoblje odredilo je Gradsko izborno povjerenstvo temeljem odredbe članka 53. stavka 1. točke 13. Zakona o lokalnim izborima, a isplaćene su nakon održavanja drugog kruga izbora.

 

Predsjednica

Nada Filipović, v. r.