Grad NOVSKA Službene stranice

JAVNI NATJEČAJ - zakup poljoprivrednog zemljišta u katastarskoj općini Novska, Poduzetnička zona Novska

Na temelju članka 46. Statuta Grada Novska  (Službeni vjesnik, broj 24/09, 47/10, 29/11, 3/13, 8/13, 39/14)  i članka 22. Odluke o upravljanju nekretninama u vlasništvu Grada Novska (Službeni vjesnik broj 19/13 i 45/17), Gradonačelnik Grada Novska raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ

      
1.         Grad Novska daje u zakup poljoprivredno zemljište u  katastarskoj općini Novska,  Poduzetnička zona Novska,   u tehnološkim cjelinama  (TABLE 1, 2, 3, 4 i 5)  u svrhu poljoprivredne obrade za sjetvu ratarskih  kultura, do privođenja zemljišta namjeni utvrđenoj Prostornim planom uređenja grada Novske.

 

OVDJE MOŽETE PREUZETI 

JAVNI NATJEČAJ