Grad NOVSKA Službene stranice

KONAČNI REZULTATI IZBORA GRADONAČELNIKA I ZAMJENIKA GRADONAČELNIKA GRADA NOVSKA PROVEDENIH 16.SVIBNJA 2021.

KONAČNI REZULTATI IZBORA GRADONAČELNIKA I ZAMJENIKA GRADONAČELNIKA GRADA NOVSKA PROVEDENIH 16.SVIBNJA 2021.