Grad NOVSKA Službene stranice

Lokacija i vrijeme preuzimanja pitke vode

Lokacija i vrijeme preuzimanja pitke vode

OBAVIJEST
Zbog nastale situacije i preporuke Zavoda za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke županije da voda iz gradske mreže nije za ljudsku potrošnju, stanovnici grada Novske moći će preuzimati pitku vodu iz cisterni u određenom vremenu na lokacijama:

SUBOTA, 19. 6. 2021. godine

GRAD NOVSKA
- Novska, Trg Đure Szabe, od 8.00 do 9.00 sati
- Novska, Trg dr. Franje Tuđmana, od 9.00 do 9.30 sati
- Novska, Radnička ulica 2, od 9.30 do 10.00 sati
- Novska, Posavska ulica 1, od 10.00 do 10.30 sati
- Novska, Kolodvorska ulica (kod željezničkog kolodvora), od 10.30 do 11.00 sati.
 
PRIGRADSKA NASELJA
- Nova Subocka, parkiralište ispred Društvenog doma, od 10.00 do 10.30 sati
- Stara Subocka, parkiralište ispred DVD-a, od 10.30 do 11.00 sati
- Brestača, parkiralište ispred Društvenog doma, od 11.00 do 11.30 sati
- Bročice, parkiralište ispred DVD-a (kod crkve), od 11.30 do 12.00 sati
- Stari Grabovac, parkiralište ispred Društvenog doma, od 12.00 do 12.30 sati
- Paklenica, parkiralište ispred Drvnog centra (Društvenog doma), od 12.30 do 13.00 h
- Voćarica, ispred Hrvatskog doma Voćarica, od 13.00 do 13.30 sati
- Jazavica, ispred Društvenog doma Jazavica, od 13.30 do 14.00 sati
- Roždanik, ispred Hrvatskog doma Roždanik, od 14.00 do 14.30 sati
- Rajić, ispred Društvenog kulturnog centra, od 14.30 do 15.00 sati
- Borovac, ispred Društvenog doma, od 15.00 do 15.30 sati.
 
Mole se građani da sa sobom ponesu odgovarajuću ambalažu za vodu.
O daljnjem rasporedu podjele pitke vode i svim eventualnim promjenama bit ćete pravodobno obaviješteni.