Grad NOVSKA Službene stranice

Natječaja LAG-a Zeleni trokut za mjeru 6.3.1.

Sva zainteresirana poljoprivredna gospodarstva sa sjedištem na područja LAG-a “Zeleni trokut” (područje Grada Lipika, Grada Novska, Grada Pakraca, Općine Jasenovac i naselja Janja Lipa sa područja Grada Kutina) obavještavamo da je dana 07. ožujka 2018. godine objavljen 1. LAG Natječaj za tip operacije E “Ulaganje u rast i diverzifikaciju malih poljoprivrednih gospodarstava” iz Lokalne razvojne strategije za razdoblje 2014.-2020., a koji je sukladan tipu operacije 6.3.1. iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. 

NATJEČAJ MOŽETE PREUZETI NA STRANICI

http://lag-zelenitrokut.com/?vrsta=2&kat=2&page=1&id=38