Grad NOVSKA Službene stranice

Novih 750 metara asfalta – rekonstruirana ulica Torine u Novoj Subockoj, dva odvojka u Staroj Subockoj, proširuje se krivina prema Starom Grabovcu

Poslove koje su započeli krajem ovog tjedna, radove na proširenju krivine između Novske i Starog Grabovca na županijskoj cesti, djelatnici tvrtke za cestogradnju „Strabag“  planiraju završiti prije roka.

Prije roka završena  je i rekonstrukcija ulice Torine u Novoj Subockoj i dva odvojka u Staroj Subockoj. Djelatnici „Strabaga“ završili su asfaltiranje oko 750 metara prometnica, a uređene su i bankine.

Dok se rekonstrukcija krivine financira u partnerstvu sa ŽUC-om, cijena radova asfaltiranja nerazvrstane cesta, odvojaka u Staroj Subockoj i ulice Torine u Novoj Subockoj iznosi oko 430 tisuća kuna bez PDV-a.

Za vrijeme izvođenja radova na krivini Novska – Stari Grabovac,  vozači trebaju voziti opreznije i prema postavljenoj svjetlosnoj signalizaciji.