Grad NOVSKA Službene stranice

OBAVIJEST o raspisivanju Javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Novske 002-P

 

 

 

 

 

OBAVIJEST

o  raspisivanju Javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Novske 002-P

 

Na temelju članka 59. Zakona o poljoprivrednom zemljištu ("Narodne novine", broj 20/2018, 115/2018 i 98/2019), Odluke o raspisivanju Javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Novske  („Službeni vjesnik br. 74/2020), Zaključku o davanju pozitivnog mišljenja Sisačko-moslavačke županije na navedenu Odluku KLASA:320-02/18-01/20; URBROJ:2176/01-05-20-23 od 01.prosinca 2020.godine i Suglasnosti Ministarstva poljoprivrede KLASA:320-02/21-06/69, URBROJ:525-07/0188-21-2 od 19.ožujka 2021.godine, Grad Novska objavljuje Javni natječaj za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Novske  002-P za područje katastarskih općina  ko. Borovac, Brestača, Bročice, Goleši, Jazavica, Kozarice, Kričke, Lovska, Novi Grabovac, Paklenica, Plesmo, Rajić Donji, Rajić Gornji, Roždanik, Subocka i Subocki Grad.

 

Tekst predmetnog Javnog natječaja sa popisom katastarskih čestica koje su predmet prodaje i natječajnom dokumentacijom objavljuje se na službenim internetskim stranicama Grada Novske

 www.novska.hr

te na oglasnoj ploči  Gradske uprave Grada Novska, Trg dr. Franje Tuđmana 2., Novska

dana 10.05.2021.godine
 

Javni natječaj objavljuje se  od 10. svibnja  do 09. lipnja 2021. godine.

Pisane ponude šalju se poštom, preporučeno zaključno s danom 09. lipnja 2021.godine

u zatvorenim omotnicama s naznakom:

„NE OTVARATI - Ponuda za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države“

na adresu:  Grad Novska, Trg dr. Franje Tuđmana 2., 44330 Novska

 

                                                                           Pročelnica

                                                                   Boženka Spahić, dipl.oec., v.r.

 

JAVNI NATJEČAJ 

POPIS DOKUMENTACIJE

PONUDA za javni natječaj

VAŽNO

Obrazac1_Izjava da nema duga

Obrazac2_Izjava o kupljenim površinama

Obrazac3_Očitovanje da se ne vodi postupak radi predaje posjeda

Prilog_Gospodarski program