Grad NOVSKA Službene stranice

Obavijest o dezinsekciji komaraca na području Grada Novske

Škarda-sanitarna zaštita d.o.o. Čazma vršiti će larvicidno i adulticidno tretiranje komaraca u Gradu Novskoj sa prigradskim naseljima dana

11. srpnja u večernjim satima i 12. srpnja u jutarnjim satima. Larvicidni tretman provodit će se 11. srpnja od 18:00 do 19:30 sati i

12. srpnja od  08:00 do 10:00 sati. Adulticidni tretman provodit će se 11. srpnja od 19:30 do 22:00 sata i 12. srpnja od 

05:30 do 08:00 sati. Tretiranje će se provoditi sa zemlje u jutarnjim i večernjim satima sa aparatima mobil-star i Swingfog,

te insekticidnim sredstvima III skupine na bazi permetrina i temefosa. Insekticidna sredstva koja se koriste prilikom dezinsekcije komaraca

imaju brzo početno djelovanje i dugo rezidualno djelovanje, što u konačnici rezultira smanjenjem populacije komaraca u svim njihovim razvojnim

stadijima, od ličinki do adulta. Navedeni insekticidi neznatno su opasni za čovjeka i njegovu okolinu, a u okolišu nezaostaju, jer su biorazgradivi.

Insekticidi imaju Odobrenje i Rješenje Ministarstva zdravlja RH. U slučaju lošijeg vremena tretiranje se prenosi na slijedeći naredni dan bez oborina.

Kontakt osoba: Vedran Diktić mob: 099/2642-897