Grad NOVSKA Službene stranice

Obavijest o nadmetanju za postupak: Energetska obnova zgrade Dječjeg vrtića Radost Novska

Naručitelj: DJEČJI VRTIĆ RADOST NOVSKA 
je objavio "Obavijest o nadmetanju" 
za postupak: Energetska obnova zgrade Dječjeg vrtića Radost Novska
broj objave: 2018/S 0F2-0000798.

Objavljeno u EOJN RH dana 15.01.2018.

 

A NA LINKU: http://radost-novska.hr/?page_id=6394 

možete saznati sve o navedenom projektui