Grad NOVSKA Službene stranice

Obavijest o objavi Prethodnog savjetovanja za Projekt rekonstrukcije nerazvrstane ceste u Staroj Subockoj

Objavljeno prethodno savjetovanje sa gospodarskim subjektima na nacrt dokumentacije o nabavi za Projekt  rekonstrukcije nerazvrstane ceste u Staroj Subockoj u Elektroničkom oglasniku javne nabave od 10.05.2018.
 
Nacrt dokumentacije o nabavi sa troškovnikom nalazi s na linku: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/