Grad NOVSKA Službene stranice

OBAVIJEST O PRODUŽENJU ROKA za prijavu korisnicima programa pružanja usluga POTPORE I PODRŠKE OSOBAMA STARIJE ŽIVOTNE DOBI U NEPOVOLJNOM POLOŽAJU u sklopu projekta „ Želim raditi, želim pomoći!“ kroz program „ZAŽELI – GRAD NOVSKA“

REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD NOVSKA
GRADONAČELNIK

KLASA: 550-01/18-01/7
URBROJ: 2176/04-03-18-3
Novska, 08. lipnja 2018.

 

GRAD NOVSKA  OBJAVLJUJE PRODUŽENJE ROKA

 

za prijavu korisnicima programa pružanja usluga POTPORE I PODRŠKE OSOBAMA STARIJE ŽIVOTNE DOBI U NEPOVOLJNOM POLOŽAJU u sklopu   projekta „ Želim raditi, želim pomoći!“ kroz program „ZAŽELI – GRAD NOVSKA“ - program zapošljavanja žena (UP.02.1.1.05.0084)

 

Javni poziv osobama starije životne dobi i osobama u nepovoljnom položaju za iskaz interesa za primanje usluga potpore i podrške osiguranu kroz provedbu projekta „Želim raditi, želim pomoći!“ PRODUŽAVA SE I GLASI:

Prijave se dostavljaju do popunjavanja maksimalnog broja korisnika potpore i podrške osigurane kroz provedbu navedenog projekta.

Prijave se dostavljaju putem obrasca u zatvorenoj koverti na adresu:

Grad Novska, Trg Dr. Franje Tuđmana 2, 44330 Novska, s naznakom: “Želim raditi, želim pomoći!“, poštom ili osobno u Urudžbenom uredu (Pisarnici) Gradske uprave u Gradu Novska.

Kontakti za više informacija:

Grad Novska                                                                          SI-MO-RA d.o.o. Ispostava Novska

Trg Dr. Franje Tuđmana 2                                                       Kralja Tomislava 4              

44330 Novska                                                                               44330 Novska

Tel: 044/691-500                                                                     Tel: 099/8032-559