Grad NOVSKA Službene stranice

ODLUKA o dodjeli studentskih stipendija za akademsku godinu 2017./2018.

          REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
                 GRAD NOVSKA
  POVJERENSTVO ZA PROVEDBU 
POSTUPKA DODJELE STIPENDIJA

Klasa: 604-02/17-01/23
Urbroj: 2176/04-03-17-171
Novska, 17. studenoga 2017.
         

Na temelju članka 9. stavka 1. Odluke o stipendiranju  (“Službeni vjesnik”  broj: 39/14), Povjerenstvo za provedbu postupka dodjele stipendija dana 17. studenoga  2017. godine donosi


ODLUKU
o dodjeli studentskih stipendija 
za akademsku godinu 2017./2018. 

 
Članak 1.

Pravo na studentsku stipendiju ostvarili su studenti koji ispunjavaju uvjete iz Odluke o stipendiranju (“Službeni vjesnik”  broj: 39/14) i koji su prethodno dostavili svoje prijave sa svim potrebnim podacima sukladno Javnom pozivu za dodjelu stipendija studentima i učenicima srednjih škola za akademsku/školsku godinu 2017./2018.

OVDJE MOŽETE PREUZETI CJELOVITU

ODLUKU o dodjeli studentskih stipendija  za akademsku godinu 2017./2018.