Grad NOVSKA Službene stranice

ODLUKA o odobravanju sredstava za financiranje/ sufinanciranje programa/ projekata za obilježavanje manifestacije „Bljesak“ koje će na području Grada Novske provoditi udruge u 2018. godini

Na temelju članka 46. Statuta Grada Novske (“Službeni vjesnik” broj 24/09, 47/10, 29/11, 3/13, 8/13 i 39/14), članka 29. stavak 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ 26/15) i članka 29. Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Novske („Službeni vjesnik“ 63a/15), Gradonačelnik Grada Novske, na prijedlog Povjerenstva za ocjenjivanje prijavljenih programa i projekata, Klasa: 402-08/18-01/14, Urbroj: 2176/04-03-18-6 od 2. svibnja 2018. godine  donosi

ODLUKU

o odobravanju sredstava za financiranje/ sufinanciranje programa/ projekata za obilježavanje manifestacije „Bljesak“ koje će na području Grada Novske provoditi udruge u  2018. godini

 

I.

Ovom se Odlukom utvrđuju iznosi sredstava financijske potpore udrugama koje su se javile na  Javni poziv za predlaganje programa i projekata za obilježavanje manifestacije „Bljesak“ koje će na području Grada Novske provoditi udruge u 2018. godini.

 

ovdje možete preuzeti cjelovitu

ODLUKU