Grad NOVSKA Službene stranice

Održana prva radna sjednica Gradskog vijeća Grada Novske

U ponedjeljak, 3. srpnja, pod predsjedanjem Ivice Vulića, predsjednika Gradskog vijeća Grada Novske, održana je 2. sjednica po redu, a prva radna sjednica nakon konstituiranja Gradskog vijeća. Na dnevnom redu je bilo 37 točaka, a prijenos prvog dijela sjednice – vijećnička pitanja – građani su mogli pratiti putem Radio postaje Novska. 

Kako bi Gradsko vijeće moglo raditi, sukladno Poslovniku, na sjednici su imenovana radna tijela Gradskog vijeća. Donesen je Godišnji obračun Proračuna Grada Novske za 2016. godinu, Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja po Godišnjem obračunu proračuna Grada Novske za 2016. godinu, Izmjene i dopuna Proračuna Grada Novske za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu te Odluka o Izmjeni  i dopuni odluke o izvršenju Proračuna Grada Novske za 2017. godinu.

Također je donesena i Odluka o obustavljanju postupka likvidacije Centra za razvoj poduzetništva Grada Novske i nastavak rada Centra, što je ključno za razvoj grada posebice na području gospodarstva i zapošljavanja, te realizacije i financiranje projekata kroz Europske fondove i ministarstva.