Grad NOVSKA Službene stranice

Održana sjednica Vijeća za komunalnu prevenciju

U četvrtak, 30. ožujka  u maloj Gradskoj vijećnici održana je sjednica Vijeća za komunalnu prevenciju Grada Novske pod predsjedanjem predsjednika Vijeća  gradonačelnika Vlade Klasana. Sjednici su nazočili načelnik   Policijske postaje Novska Jure Klišanin, pročelnica za poslove Gradskog vijeća i gradonačelnika  Grada Novske Ivanka Zečević Šolta, u ime Osnovne škole Novska Emira Navijalić, kontakt policajac Milan Pilipović, direktor Novokom-a Vinko Debeljak, te zamjenica direktorice Radio postaje Novska, Monika Šporčić Harak.

Vijeće za komunalnu prevenciju ima za cilj ojačati suradnju policije i lokalne zajednice u zajedničkim ili koordiniranim aktivnostima na području prevencije kriminaliteta, a u svrhu izgradnje i očuvanja sigurnijih i zdravijih zajednica. Stoga komunalno vijeće omogućuje provedbu programa usmjerenih na prevenciju kriminaliteta i drugih oblika protupravnog ponašanja odnosno programa kojima je cilj suzbijanje zlouporabe droga, zaštita od nasilja u obitelji, program sigurnosti cestovnog prometa i programa koji proizlaze iz drugih nacionalnih strategija usmjerenih na povećanje kvalitete življenja osjetljivih kategorija građana.

Na 6. sjednici Vijeća se raspravljalo o Prijedlogu Plana aktivnosti Policijske postaje Novska za 2017. godinu s kojima je članove  vijeća upoznao načelnik PP Novska Jure Klišanin. 

U planu je 7 primarnih aktivnosti; Dani otvorenih vrata, Manje oružja- manje tragedija, Poštujte naše znakove, dvije info točke sa Centrom za socijalnu srkrb Novska  i Centrom za žene "Adela" povodom obilježavanja  Nacionalnog i Međunarodnog dana  borbe protiv nasilja nad ženama,  Mjesec borbe protiv ovisnosti u  suradnji  s Osnovnom školom Novska, edukacija  na temu trgovanja ljudima za učenike  završnih razreda Srednje škole Novska- istaknuo je načelnik PP Novska Jure Klišanin naglasivši da su policijske ophodnje na terenu 24 sata posebice na kritičnim točkama i građani mogu u svakom trenutku kontakt policajcima ukazati na  određeni problem ukoliko ga uoče.

Stanje sigurnosti je na području Grada Novske dobro u odnosu na neke druge sredine u Hrvatskoj, ali preventivno treba pojačano djelovati kroz ophodnje u vrijeme noćnih izlazaka kako bi se spriječio vandalizam kojeg mladi provode u vrijeme noćnih izalazaka- rekao je gradonačelnik Klasan.

Direktor Novokoma Vinko Debeljak apelirao je na krađe na grobljima koje su detektirane na nekoliko mjesta, naglasivši kako bi policijski službenici trebali pojačati nadzor nad grobljima kako na gradskom tako i u prigradskim naseljima, da bi se spriječile takve nečasne radnje.

Članovi Vijeća za komunalnu prevenciju  zaključili su da bi u suradnji s  Radio postajom Novska uskoro pokrenuli edukativne kontakt  emisije sa slušateljima u kojima će se  uključiti Policija, NOVOKOM, Osnovna i Srednja škola, Centar za socijalnu skrb Novska i ostali akteri kako bi se preventivno djelovalo i ukazalo na problematiku u zajednici u kojoj živimo za još uređeniji i sigurniji grad.