Grad NOVSKA Službene stranice

Održano Turističko vijeće TZGN

Turističko vijeće Turističke zajednice Grada Novske održalo je svoju redovitu sjednicu. Predsjedao je   Marin Piletić, predsjednika, a na Dnevnom redu bilo je Izviješće o radu i financijskom poslovanju za proteklu godinu, te o drugim temama, kao što su gradske i ostale manifestacije gdje TZ Grada Novska ima udjela ali i o novim projektima i sadržajima u predstojećem razdoblju.

Sjednici su nazočili članovi Turističkog vijeća, Drago Števinović, Mihovil Babić, Branka Jugović, Ana Vizjak, Željko Kušmiš, Mario Baković te  Marija Kos,voditeljica funkcionalnog marketinga i projektnog planiranja, koja je i podnijela izvješća, te Ivana Kuzlić , stručni suradnik za promociju i marketing.

Govoreći o projektima, oglašavanju, prezentaciji i predstavljanju Grada Novske, Marija Kos, istaknula je i izradu novog vizualnog identiteta Turističke zajednice i Grada Novske kao i Razvojne agencije. Odabirom konačne verzije  aplikacija uz slogane, koristiti će se za planirane manifestacije što ih diže na višu i bolje prepoznatljivu razinu.