Grad NOVSKA Službene stranice

Ponuda turističkih i kulturnih sadržaja u „Strategiji razvoja turizma Grada Novske“.

Kako bi detektirali sve raspoložive turističke, prirodne  i kulturne  resurse, a cjelokupnu ponudu  prezentirali gostima, u izradi je dugoročna „Strategija razvoja turizma Grada Novske“. Projekt izrade dokumenta povjeren je Vidi Iličić, direktorici Poduzetničkog centra iz Garešnice i suradnicima.

Nakon što je nedavno održana prva radionica, s naglaskom na kulturnu baštinu,  s predstavnicima gradskih ustanova,  na drugoj radionici okupili su se ostali akteri koji doprinose  širokoj i raznovrsnoj ponudi,  kulturnim, etno događanjima i gastronomskoj ponudi.

Kako je naglasila Vida Iličić, „u pojedinačnim razgovorima sudionici su mogli aktivno predstaviti projekte i sadržaje iz djelokruga vlastitih aktivnosti, a koji mogu doprinijeti razvoju turizma na području Grada Novske i naći se u „Strategija razvoja turizma“.  

Dijalog između građana, gradskih ustanova i udruga koje djeluju na području Grada Novske, važan je korak. Kako ističe Marija Kušmiš, zamjenica gradonačelnika, treba uspostaviti „zdravu komunikaciju“,  od predstavnika lokalne samouprave do proizvođača, OPG-a, obrtnika,  sa svima koji stvaraju aktivnosti u turizmu i kulturi.

Obilaskom terena, ponuđača programa i sadržaja izraditi će se i baza podataka projekata,  koji bi se kroz Razvojnu agenciju Grada Novske u što većoj mjeri trebali realizirati.