Grad NOVSKA Službene stranice

POZIV za prijavu korisnicima programa pružanja usluga POTPORE I PODRŠKE OSOBAMA STARIJE ŽIVOTNE DOBI U NEPOVOLJNOM POLOŽAJU u sklopu projekta „ Želim raditi, želim pomoći!“ kroz program „ZAŽELI – GRAD NOVSKA“

R E P U B L I K A     H R V A T S K A
SISAČKO - MOSLAVAČKA   ŽUPANIJA
GRAD  NOVSKA
GRADONAČELNIK

KLASA: 550-01/18-01/7
URBROJ: 2176/04-03-18-1
Novska, 11. svibnja 2018.

POZIV

 za prijavu korisnicima programa pružanja usluga POTPORE I PODRŠKE OSOBAMA STARIJE ŽIVOTNE DOBI U NEPOVOLJNOM POLOŽAJU u sklopu   projekta „ Želim raditi, želim pomoći!“ kroz program „ZAŽELI – GRAD NOVSKA“ - program zapošljavanja žena (UP.02.1.1.05.0084)

 

Javni poziv osobama starije životne dobi i osobama u nepovoljnom položaju za iskaz interesa za primanje usluga potpore i podrške osiguranu kroz provedbu projekta „Želim raditi, želim pomoći!“

Poziv se objavljuje s ciljem prikupljanja podataka i utvrđivanja potreba osoba starije životne dobi i osoba u nepovoljnom položaju za primanje usluga potpore i podrške osigurane kroz provedbu projekta „Želim raditi, želim pomoći!“.

1. Prijaviti se mogu:

  1. Starije osobe
  2. Osobe u nepovoljnom položaju kojima je potrebna pomoć u kućanstvu
  3. Osobe s invaliditetom

Napomena: Osobe kojima je predmetna usluga potpore i podrške osigurana iz sredstava Državnog proračuna ili drugog javnog izvora, ne može biti korisnik potpore i podrške unutar projekta „Želim raditi, želim pomoći!“

 

2. Usluge koje će se pružati korisnicima:

  1. Pomoć u obavljanju svakodnevnih kućanskih poslova,
  2. Pomoć u održavanju osobne higijene,
  3. Podrška korisnicima kroz razgovor i druženje te uključivanje u društvo,
  4. Pomoć i posredovanje u ostvarivanju različitih prava (dostava i plaćanje računa, dostava lijekova i pomagala i slično)

 

3. U prijavi je potrebno priložiti slijedeće dokumente:

  1. Preslika osobne iskaznice;
  2. Popunjen obrazac prijave za korisnike usluga potpore i podrške osobama starije životne dobi u nepovoljnom položaju u sklopu projekta „ Želim raditi, želim pomoći!“ kroz program „ZAŽELI – GRAD NOVSKA“ - program zapošljavanja žena (UP.02.1.1.05.0084)

 

4. Način i rok za podnošenje prijave

Prijave se dostavljaju zaključno do 31. svibnja 2018. godine.

Prijave se dostavljaju putem obrasca u zatvorenoj koverti na adresu:

Grad Novska, Trg Dr. Franje Tuđmana 2, 44330 Novska, s naznakom: “Želim raditi, želim pomoći!“, poštom ili osobno u Urudžbenom uredu Gradske uprave u Gradu Novska.

 

Kontakti za više informacija:

Grad Novska                                                                          
Trg Dr. Franje Tuđmana 2                                                                            
44330 Novska                                                                               
Tel: 044/691-500                                                                     

 

SI-MO-RA d.o.o. Ispostava Novska
Kralja Tomislava 4
44330 Novska
Tel: 099/8032-559

OVDJE MOŽETE PREUZETI

OBRAZAC