Grad NOVSKA Službene stranice

POZIV NA INTERVJU - STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA

REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO - MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD NOVSKA   
Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu,
komunalni sustav i prostorno uređenje

Povjerenstvo za provođenje javnog poziva za
prijam osoba na stručno osposobljavnje

 

KLASA: 102-01/18-01/1
URBROJ: 2176/04-02-18-5
Novska, 15. ožujka 2018.

Na temelju točke IV. Javnog poziva za prijam osoba na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Gradu Novska, koji je objavljen na web stranici Grada Novske i mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavnaje - Ispostava Novska,  dana 01. ožujka 2018. godine,  Povjerenstvo za provođenje javnog poziva za prijam osoba na stručno osposobljavanje, dana 15, ožujka 2018. godine, objavljuje

POZIV NA INTERVJU

Poziva se podnositeljica prijave na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa za radno mjesto višeg stručnog suradnika za gospodrastvo, u Upravnom odjelu za gospodarstvo, poljoprivredu, komunalni sustav i prostorno uređenje,  Mateja Šimičić, koja ispunjava sve formalno-pravne uvjete iz javnog poziva, koja je ujedno jedina podnositeljaica prijave na javni poziv, na intervju koji će se održati:

dana 21. ožujka 2018. godine (srijeda) u 10:00 sati  u zgradi Gradske vijećnice Grada Novske, na adresi: Trg dr. Franje Tuđmana 2, 44330 Novska

 

GRAD NOVSKA

Povjerensto za provođenje javnog poziva za prijam osoba na stručno osposobljavanje

 

Predsjednica

Boženka Spahić, dipl. oec. v. r.