Grad NOVSKA Službene stranice

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI (PISANO TESTIRANJE)

Na temelju članka 20. stavak 1. u svezi s člankom 22. stavak 1. Zakona o službenicima i namještenicima  u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 86/08, 61/11 i 4/18), Povjerenstvo za prijam  u službu višeg stručnog suradnika za prisilnu naplatu prihoda i pravne poslove u Upravni odjel za društvene djelatnosti, pravne poslove i javnu nabavu, objavljuje

 

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA

I SPOSOBNOSTI (PISANO TESTIRANJE)

 

I.

Pisano testiranje provodi se za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja za prijam u službu višeg stručnog suradnika za prisilnu naplatu prihoda i pravne poslove  na neodređeno vrijeme u Upravni odjel za društvene djelatnosti, pravne poslove i javnu nabavu.

 

II.

Povjerenstvo je utvrdilo da na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti može pristupiti kandidatkinja  koja ispunjava formalne  uvjete natječaja i to.

Ivana Sertić-Patek, koja je ujedno i jedina kandidatkinja koja je na ovaj javni natječaj podnijela svoju prijavu i koja ispunjava formalne uvjete iz natječaja.

 

III.

Kandidatkinja koja je pozvana na pismeno testiranje treba doći u Gradsku vijećnicu Grada Novske, Trg dr. Franje Tuđmana 2,  23. travnja 2018. godine (ponedjeljak), u 10,00 sati.

Testiranje će započeti u 10:15 sati i trajati 60 minuta.

 

Na testiranje je potrebno ponijeti osobnu iskaznicu ili putovnicu i kemijsku olovku.

Ne postoji mogućnost naknadnog pisanog testiranja.

Ako  kandidatkinja   ostvari najmanje 50% bodova na pisanom testiranju  Povjerenstvo će isti dan uz pauzu  od 60 minuta s istom obaviti intervju.

Ovaj poziv objavljuje se na web stranici Grada Novske (www.novska.hr) i na oglasnoj ploči Gradske uprave Grada Novske.

 

KLASA:112-02/18-01/2
URBROJ: 2176/04-05-18-5
Novska, 17. travnja 2018.

 

 

Predsjednica

Ivanka Zečević-Šolta, dipl. iur.