Grad NOVSKA Službene stranice

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI (PISANO TESTIRANJE) - „Želim raditi, žalim pomoći!“

Na temelju članka 20. stavak 1. u svezi s člankom 22. stavak 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 86/08, 61/11 i 4/18), Povjerenstvo za prijam  u službu višeg referenta - administrativnog djelatnika - financijskog asistenta, „Želim raditi, žalim pomoći!“, objavljuje

 

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA

I SPOSOBNOSTI (PISANO TESTIRANJE)

 

I.

Pisano testiranje provodi se za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa za prijam u službu višeg  referenta - administrativnog djelatnika-financijskog asistenta, „Želim raditi, žalim pomoći!“ na određeno vrijeme u Upravni odjel za društvene djelatnosti, pravne poslove i javnu nabavu.

II.

Povjerenstvo je utvrdilo da na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti mogu pristupiti kandidati  koji ispunjavaju  formalne  uvjete natječaja i to:

Sertić Mihaela, Marijana  Sablić, Nikolina Komljenović i Željka Znamenaček Martić, koje su na ovaj oglas podnijele svoju prijavu i koje ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa.

 

III.

Kandidatkinje koje su pozvane na pismeno testiranje trebaju doći u Gradsku vijećnicu Grada Novske, Trg dr. Franje Tuđmana 2, Novska, dana 15. svibnja 2018. godine (utorak), u 10,00 sati.

Testiranje će započeti u 10:15 sati i trajati 60 minuta.

 

Na testiranje je potrebno ponijeti osobnu iskaznicu ili putovnicu i kemijsku olovku.

Ne postoji mogućnost naknadnog pisanog testiranja.

 

S Kandidatima koji   ostvare najmanje 50% bodova na pisanom testiranju  Povjerenstvo će isti dan uz pauzu  od 60 minuta  obaviti intervju.

IV.

Ovaj poziv objavljuje se na web stranici Grada Novske (www.novska.hr) i na oglasnoj ploči Gradske uprave Grada Novske.

 

KLASA:112-02/18-01/1
URBROJ: 2176/04-05-18-4
Novska, 07. svibnja 2018.

Predsjednica

Ivanka Zečević-Šolta, dipl. iur.