Grad NOVSKA Službene stranice

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI (PISANO TESTIRANJE) - pročelnik/ca Upravnog odjela za gospodarstvo i poljoprivredu Grada Novske

Na temelju članka 20. u svezi s člankom 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 86/08, 61/11 i 4/18), Povjerenstvo za provođenje natječaja za prijam u službu i imenovanje pročelnika/ce Upravnog odjela za gospodarstvo i poljoprivredu,  objavljuje

           

                 POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI

                                            (PISANO TESTIRANJE)

I.

Pismeno testiranje provodi se za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja za prijam u službu i imenovanje   - 1 izvršitelj/ice,  na poslove pročelnika/ce Upravnog odjela za gospodarstvo i poljoprivredu Grada Novske.

Na pismeno testiranje poziva se:

  • Boženka Spahić
     

II.

O pristupanju pismenom testiranju kandidat će biti  obaviješten osobno  i telefonskim putem.
 

III.

Kandidatkinja koja je pozvana na pismeno testiranje za prijam u službu i imenovanje  pročelnika/ce Upravnog odjela za gospodarstvo i poljoprivredu,  treba doći u Gradsku vijećnicu Grada Novske, Trg dr. Franje Tuđmana 2, 14. siječnja 2020. godine (utorak), u 9:00 sati.

Testiranje će započeti u 9.00 sati i trajati 60 minuta. Na testiranje je potrebno ponijeti osobnu iskaznicu i kemijsku olovku. Ne postoji mogućnost naknadnog pisanog testiranja.

S kandidatom koji ostvari najmanje 50% bodova na pisanom testiranju, isti dan Povjerenstvo će obaviti intervju, od 11.30 sati.

Ovaj poziv objavljuje se na web stranici Grada Novske (www.novska.hr) i na oglasnoj ploči Gradske uprave Grada Novske.

 

KLASA: 112-02/19-01/2

URBROJ: 2176/04-03-20-4

Novska, 07. siječnja  2020.

 

                                                              Predsjednik povjerenstva

                                                                  Mišo Tušek, dipl. ing.